Isala ziekenhuis

Zwolle

Ernst & Young

Amsterdam

IJburg

Amsterdam

Brede school

`t Harde

Basisschool de Sprankel

Zwolle

Politie Kantoor

Apeldoorn

Stellingwerf college

Oosterwolde

Tijnmuiden

Amsterdam

Isala Ziekenhuis

Zwolle

Appartementen

Zuidwolde

Medisch Spectrum Twente

Enschede

Medisch Spectrum Twente

Enschede

EXPO

Hengelo

EXPO

Hengelo

MVO, wat hebben we bereikt in 2014?


Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zoals we dit bij Panelen Holland middels de MVO-prestatieladder toepassen, bestaat uit 33 indicatoren, verdeeld in kernthema's. In dit bericht hebben wij er een paar uitgelicht:

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

Continuïteit van de onderneming en daarmee de continuïteit van de werkgelegenheid is een van de voornaamste doelstellingen van het bedrijf.

Er zijn een aantal maatregelen genomen om te proberen het werk veiliger te maken, zoals een actieve deelname aan 5 x beter, een initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisatie in de metaalindustrie. Samen met 5 x beter is er een veiligheidsdag georganiseerd voor alle medewerkers.

Bij de jaarlijkse functioneringsgesprekken is gebleken dat werknemers, in het algemeen, met plezier werken bij Panelen Holland. Dat blijkt ook wel uit het geringe personeelsverloop.

Mensenrechten

Om er voor te zorgen dat er bij de activiteiten van het bedrijf geen conflicten kunnen ontstaan met de mensenrechten worden in- en verkopen eigenlijk alleen in de Europese Unie gedaan. Mocht er desondanks een activiteit buiten Europa plaatsvinden, dan wordt er actief onderzocht of deze actie geen negatieve gevolgen heeft voor de mensenrechten. En dat we fair trade-koffie drinken is vanzelfsprekend.

Eerlijk zaken doen

Panelen Holland geeft in haar advertenties en productinformatiebladen eerlijke informatie en instructies voor een goed en veilig gebruik van de producten. Het bedrijf hecht eraan om wet- en regelgeving te respecteren.

Consumentenaangelegenheden

De privacy van klanten, leveranciers én medewerkers is gegarandeerd doordat wij aan derden geen gegevens hierover verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Milieu, grondstoffen, energie en emissies

In 2014 is er onderzocht in hoeverre materialen bestaan uit gerecyclede grondstoffen of kunnen worden gerecycled. De resultaten van dit onderzoek waren vooralsnog teleurstellend, maar er zijn wel enkele ontwikkelingen gaande. Panelen zijn recyclebaar, maar wel tegen hoge kosten. We werken samen met een partner om recyclebaarheid van panelen eenvoudiger en daarmee goedkoper te maken. Binnenkort komt er bij Panelen Holland een proef met het verder scheiden van folies. Ook zijn we inmiddels betrokken bij de ontwikkeling van een biobased plaatmateriaal.

Omdat het energieverbruik sterk afhankelijk is van de geproduceerde omzet, is het lastig om te meten of we nou daadwerkelijk minder energie verbruiken. Door de aanschaf van LED-verlichting en bewegingsmelders is het energieverbruik sowieso gedaald.

Op de administratie is het papierverbruik inmiddels met 89% gedaald. Binnenkort zijn de andere afdelingen op kantoor aan de beurt om het papierverbruik te verminderen.

Betrokkenheid bij de ontwikkeling van de gemeenschap

Door het aanbieden van 8 stageplaatsen voor diverse MBO- en HBO-opleidingen hebben we in 2014 flink bijgedragen aan de ontwikkeling en het onderwijs van jonge mensen.

De gemiddelde werknemer woont 8,24 km rondom Oosterwolde, hierdoor is de bijdrage van Panelen Holland voor de lokale economie een belangrijke factor.

Door overleg met de Gemeente Ooststellingwerf draagt Panelen Holland actief bij aan de toekomstige ontwikkelingen van het Industrieterrein Venekoten

 

...terug

Meer informatie?

Wilt u naar aanleiding van deze of een andere pagina meer informatie ontvangen? Vul uw gegevens hieronder in en wij nemen contact met u op.